Klassikerserien

Bøker i serien

I KLASSIKERSERIEN presenteres noen av de mest siterte og toneangivende tenkerne innen økonomi og ledelse. Bøkene legger særlig vekt på hva som er disse tenkernes egenart og originalitet, og hvorfor de står så sentralt innenfor de samfunnsvitenskapelige fagene i dag. Istedenfor å gi en uttømmende innføring i tenkerens verk, er det faglig aktualitet og relevans som framheves. Hver bok i serien er skrevet av en framstående, norsk akademiker med inngående kjennskap til klassikeren som løftes fram.

Bøker i serien