Yngve Antonsen

Yngve Antonsen

Yngve Antonsen er professor i pedagogikk ved Institutt for lærerutdanning og pedagogikk, Norges arktiske universitet. Hans forskningsområder er knyttet til ledelse, endring og læring i organisasjoner, aksjonsforskning og nyutdannede læreres yrkesstart.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform