Ylva Helland

Ylva Helland

Ylva Helland er for tiden ansatt som forsker ved Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR), Diakonhjemmet Sykehus, Oslo. Hun er utdannet sykepleier og har mellomfag i sosialantropologi, master i International Community Health og ph.d. fra Medisinsk fakultet, Universitetet i Oslo. Helland har forsket på ulike aspekter ved seksualitet, blant annet sårbarhet for HIV-smitte, påvirkning av revmatisk sykdom på seksuallivet, pasienters egenmestring og helsepersonells kliniske praksis når det gjelder temaet seksualitet. Helland har klinisk sykepleiererfaring innen hjerte–kar, revmatologi og fra kirurgisk avdeling.

Titler i salg

Listen er tom