William Ury

William Ury

William Ury er medstifter av forhandlingsprogrammet ved Harvard og Distinguished Fellow ved Harvard Negotiation Project. Ury har studert sosialantropologi ved Yale og har en doktorgrad fra Harvard University. Ury har arbeidet som forhandler og rådgiver i lang rekke forhandlingsprosesser, fra ulovlige streiker til etniske kriger rundt om i verden. Han var rådgiver for Det hvite hus ved etableringen av sentrene for risikominimering av atomvåpen i Washington og Moskva. Urys nyeste prosjekt bærer navnet Abrahams sti, en tverrkulturell reiserute gjennom Midtøsten som følger i Abrahams fotspor, utallige kulturer og livssyns stamfar. Hans nyeste bok er The power of a positive no. Save the deal, save the relationship and still say no.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform