Wenche Vagle
© Universitetet i Oslo

Wenche Vagle

Omtale

Wenche Vagle er forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoletjeneste, Universitetet i Oslo. Hun arbeider for tiden mest med leseforskning knyttet til Nasjonale prøver og OECDs Programme for International Student Assessment (PISA). Hennes øvrige interesse- og forskningsområder er: skriveforskning, vurderingsforskning, tekstvitenskap, sjangerhistorie, mediehistorie, semiotikk og systemisk-funksjonell lingvistikk (SFL).

Titler i salg

Listen er tom