Wenche Vagle
© Universitetet i Oslo

Wenche Vagle

Omtale

Wenche Vagle er forsker ved Institutt for lærerutdanning og skoletjeneste, Universitetet i Oslo. Hun arbeider for tiden mest med leseforskning knyttet til Nasjonale prøver og OECDs Programme for International Student Assessment (PISA). Hennes øvrige interesse- og forskningsområder er: skriveforskning, vurderingsforskning, tekstvitenskap, sjangerhistorie, mediehistorie, semiotikk og systemisk-funksjonell lingvistikk (SFL).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

  • Tekst og kontekst av Margareth Sandvik, Jan Svennevig og Wenche Vagle (Heftet)

    Tekst og kontekst

    En innføring i tekstlingvistikk og pragmatikk

    Heftet
    Bokmål, 1993 ISBN:  9788202136246 Heftet Akademisk