Viggo Andreassen
© Kjetil Nilsen

Viggo Andreassen

Viggo Andreassen er førstelektor i samfunnsøkonomi ved Handelshøgskolen UiT Norges arktiske universitet, campus Harstad. Han er cand.polit. med hovedfag i sosialøkonomi fra Universitetet i Bergen. Andreassen underviser i ulike samfunnsøkonomiske emner. Han har innehatt ulike lederstillinger – herunder stilling som instituttleder – ved Høgskolen i Harstad, der han blant hadde ansvaret for å etablere og utvikle institutt for økonomi og samfunnsfag. Tidligere har Andreassen arbeidet ved Høgskolen i Finnmark

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4