Vibeke Opheim

Vibeke Opheim er forskningsleder for forskningsområdet Grunnopplæring ved NIFU. Hun har en doktorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Hennes forskningsfelt omfatter analyser av elevers og studenters læringsutbytte, betydning av studiefinansiering og utdanningsressurser, overgang til arbeidslivet, samt utdanningsvalg og gjennomføring i grunnopplæring og høyere utdanning. I tillegg til evalueringer og prosjekter i Norge, har hun deltatt i internasjonale komparative studier i regi av OECD og EU. Opheim har vært nasjonal prosjektleder for OECD-prosjektene PIAAC (Programme for the International Assessment of Adult Competencies) og AHELO (Assessment of Higher Education Learning Outcomes).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform