Vibeke Lohne

Vibeke Lohne

Vibeke Lohne er professor ved Høgskolen i Oslo og Akershus, Institutt for sykepleie og helsefremmende arbeid. Hun er utdannet sykepleier og sykepleielærer, har embetseksamen i sykepleievitenskap og er dr.polit. i sykepleievitenskap. Lohne har arbeidet som sykepleier på nevrokirurgisk avdeling og har vært ansatt i høgskolen som høgskolelærer, førstelektor og førsteamanuensis. Hun har publisert en rekke vitenskapelige artikler og vært medforfatter i flere lærebøker. Hennes forskning har dreid seg om håp og verdighet som sentrale fenomener i sykepleie. For tiden har hun et særlig søkelys på pårørende i forskningen sin.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform