Veslemøy Egede-Nissen

Veslemøy Egede-Nissen

Veslemøy Egede-Nissen er førstelektor ved fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus. Hun er utdannet sykepleier med hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Oslo og har blant annet forsket på demensproblematikk relatert til den syke gamle. I denne sammenheng er spørsmål angående kvalitet i omsorgspraksis i avdelinger for personer med demens særlig vektlagt. Hun har dessuten arbeidet med problemstillinger angående forholdet mellom teori og praksis i sykepleierutdanning.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2