Vegard Skogen

Vegard Skogen

Vegard Skogen, dr.med., er seksjonsleder og overlege ved Infeksjonsmedisinsk seksjon, Medisinsk klinikk, Universitetssykehuset i Nord-Norge. I tillegg er han førsteamanuensis ved Det helsevitenskapelige fakultet, Universitetet i Tromsø. Skogen er spesialist i både medisinsk mikrobiologi, indremedisin og infeksjonssykdommer.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform