Usma Ahmed

Usma Ahmed

Usma Ahmed er barnehagelærer og har en mastergrad i barnehagekunnskap fra OsloMet – storbyuniversitetet. Ahmed jobber som pedagogisk leder i barnehage. Hun har ved flere anledninger representert OsloMet gjennom STORBYBARN, som er et forskningsmiljø for tverrfaglig forskning på barndom, barn og familier i storbyen. Hun er bidragsyter i Barnehagens friluftsliv (2022).

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform