Ursula Småland Goth
© Foto: OsloMet

Ursula Småland Goth

Ursula Småland Goth er professor i helsefag ved VID vitenskapelige høgskole og i pedagogikk ved NLA Høgskolen. Goth er utdannet siviløkonom, sykepleier og har en master i epidemiologi med lang erfaring i arbeid med flytninger og innvandrere i inn- og utland. FoU-arbeidene hennes omfatter helsetjenester for eldre migranter, migrasjonspedagogikk og migrasjonshelse.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform