Unni Sørensen

Unni Sørensen

Unni Sørensen har vært høgskolelektor ved Institutt for sykepleiefag ved Høgskolen i Bergen og universitetslektor ved Institutt for helse- og omsorgsfag, Universitetet i Tromsø. Hun har også arbeidet med integrering av flyktninger og har vært koordinator for mastermodulen Peace, Health and Medical Work ved Institutt for samfunnsmedisin, Universitetet i Tromsø. Sørensen er utdannet sykepleier, har veilederutdanning, lærerutdanning og videreutdanning i henholdsvis operasjonssykepleie og hygienesykepleie. Hun har master i fred og konflikttransformasjon og har vært informasjonsrådgiver i FN-sambandet. Sørensen har vært spesialrådgiver / regional hygienesykepleier i smittevern ved KORSN, Kompetansesenter i smittevern Helse Nord RHF, og hygienesykepleier ved Haukeland universitetssjukehus. Hun har vært prosjektleder for flere kvalitetsutviklingsprosjekter.

Titler i salg

Listen er tom