Unn Røyneland
© Foto: Ram Gupta/UiO

Unn Røyneland

Omtale
Unn Røyneland er førsteamanuensis i nordisk språkvitenskap ved Universitet i Oslo. I forskingen sin har hun særlig vært opptatt av språklig praksis blant unge språkbrukere i bygd og by.
Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2