Unn Røyneland
© Foto: Nadia Frantsen/UiO

Unn Røyneland

Unn Røyneland er professor i nordisk språkvitenskap og flerspråklighet ved Universitet i Oslo. Siden 2015 har hun vært nestleder og leder for Senter for flerspråklighet (MultiLing), et senter for fremragende forskning ved UiO. Forskningsinteressene hennes omfatter flerspråklige, sosiolingvistiske, dialektologiske og språkpolitiske emner. Hun har særlig vært opptatt av språklig praksis — både muntlig og skriftlig — blant barn og unge i bygd og by.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Språk/målform