Turid Løyte Harboe

Turid Løyte Harboe

Turid Løyte Hansen er universitetslektor ved Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo. Hennes faglige interessefelt er i skjæringspunktet mellom pedagogisk historie og pedagogisk filosofi. Forskningsfokuset hennes er særlig knyttet til lærer- og lærerutdanning i et kultur- og danningshistorisk perspektiv. Hun har publisert flere artikler om temaer innenfor dette området og er blant annet medforfatter i bøkene Danningens filosofihistorie (2013) og Pedagogiske fenomener (2016).

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform