Trygve Wyller

Trygve Wyller

Professor i diakonivitenskap og systematisk teologi ved Det teologiske fakultet, Universitet i Oslo. Han er særlig opptatt av etiske og teologiske tolkninger av marginalitet med vekt på fenomenologi og teorier om rom. Leder forskergruppen ved UiO-Norden om prosjektet Nordic Hospitalities in a Context of Migration and Refugee Crisis. Dekan ved Det teologiske fakultet 2007-2014. President International Academy of Practical Theology 2017-2019.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2