Trygve Gulbrandsen

Trygve Gulbrandsen

Trygve Gulbrandsen, dr. philos. i sosiologi fra Universitetet i Oslo (1999). Forsker I ved institutt for samfunnsforskning. Ansatt ved instituttet fra 1989. Fra 2005-2013 professor II i sosiologi, Universitetet i Oslo. Arbeidet for Makt- og demokratiutredningen 1998-2003 knyttet til en undersøkelse av maktelitene i Norge. Har publisert om eliter, makt, tillit, familiebedrifter, ansatte som medeiere, lederlønninger, frivillige organisasjoner, og kommunikasjonsrådgivere.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform