Trygve Bjerkås

Trygve Bjerkås

Trygve Bjerkås er cand.jur. fra Universitetet i Oslo. Han er ansatt som førstelektor i juridiske fag ved Universitetet i Agder. Tidligere har han arbeidet i forvaltningen (stat og kommune) og i bank og banktilknyttet virksomhet. Han har også vært praktiserende advokat. Hans hovedvirksomhet ved høgskolen er knyttet til den økonomisk–administrative utdanningen på bachelor- og masternivå.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform