Truls Nilsen Tangen

Truls Nilsen Tangen er universitetslektor pedagogikk, og utdannet allmennlærer. Han har erfaring fra arbeid i grunnskolen, men jobber nå i grunnskolelærerutdanningen ved ILU NTNU. Tangen sine forskningsinteresser retter seg mot lærerstudenters utvikling av profesjonell kompetanse og læreridentitet, samt studenters motivasjon for valg av lærerutdanning.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2