Truls Ingvar Juritzen

Truls Ingvar Juritzen

Truls I. Juritzen har skrevet sin doktorgrad om temaet «makt i relasjonen mellom helsearbeider og pasient/bruker». Han var i perioden 2013-2016 i en postdoktorstilling ved Avdeling for sykepleievitenskap, Universitetet i Oslo i et NFR finansiert prosjekt i regi av CHARM (Research Centre for Habilitation and Rehabilitation Models & Services) og er nå førsteamanuensis ved Fakultet for helsefag, Høgskolen i Oslo og Akershus.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2