Trude Kringstad
© Foto: Espen Storhaug.

Trude Kringstad

Trude Kringstad er universitetslektor ved Nasjonalt senter for skriveopplæring og skriveforsking ved NTNU. Hun har hovedfag i nordisk og har lang undervisningserfaring fra ungdomsskolen. I tillegg har hun holdt en rekke kurs og skrevet artikler om skriving og skriveopplæring.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform