Trude Furunes

Trude Furunes

Trude Furunes er førsteamanuensis i organisasjon og ledelse ved Norsk Hotellhøgskole, Universitetet i Stavanger. Hun har doktorgrad i ledelse, med fokus på lederes holdninger til eldre arbeidstakere, og hoveddelen av hennes forskning er knyttet til ledelse, aldring og arbeid. Hun leder nå et forskningsprosjekt om pensjoneringsbeslutninger. Hun har også publisert innen vertskapsledelse, emosjonsregulering og mangfoldsledelse. Siden 2006 har hun vært redaksjonssjef for det internasjonale tidsskriftet Scandinavian Journal of Hospitality and Tourism. Hun er nå inne i en fireårsperiode som prodekan for forskning ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Stavanger.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform