Trude Anita Hartviksen

Trude Anita Hartviksen

Trude Anita Hartviksen er ergoterapeut, har videreutdanning i pedagogikk og veiledning, og mastergrad i rehabilitering. Hun er ansatt som stipendiat ved Nord universitet og fagansvarlig for universitetets nettbaserte videreutdanning i hverdagsrehabilitering. Hartviksen er involvert i den nasjonale forskerskolen MuniHealthCare og forskergruppen Carelead ved Nord universitet.

Hun har vært fagansvarlig for tverrfaglige nettbaserte videreutdanninger innen helsepedagogikk, hverdagsrehabilitering og kunnskapsbasert praksis ved Nord universitet. Hartviksen har lang erfaring fra arbeid med rehabilitering og helsepedagogikk. I flere år var hun enhetsleder for fysioterapi, habilitering, rehabilitering, slagteam og lærings- og mestringssenteret ved Nordlandssykehuset Lofoten. Hun har også erfaring fra kontinuerlig kvalitetsforbedringsarbeid i sykehus og fra regionale nettverk innen rehabilitering og kvalitetsforbedring, både som deltaker og som leder.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform