Trond H. Diseth

Trond H. Diseth

Trond H. Diseth, professor dr.med., er spesialist i barne- og ungdomspsykiatri og avdelingsoverlege ved Kvinne- og barneklinikken, Oslo universitetssykehus HF, Rikshospitalet.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform