Trine Kjær Krogh

Trine Kjær Krogh

Trine Kjær Krogh er utdannet lærer og cand.mag. Hun har blant annet utdannelse i dansk som andrespråk og spesialpedagogikk med fokus på lesing. Hun er ansatt som adjunkt ved Professionshøjskolen UCC, København og arbeider til daglig med barns tilegnelse av språk og spesialpedagogikk.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform