Trine Ørbæk
© Foto: Morten Rakke

Trine Ørbæk

Professor på kvalifiseringsvillkår ved Universitetet i Sørøst-Norge. Hennes forskningsområder er kroppslig læring, koreografipedagogikk og universitets- og høgskolepedagogikk. Ørbæk underviser og forsker i grunnskolelærerutdanningen, der hun undersøker hvilken betydning kropp og emosjoner har i lærings-, undervisnings- og forskningsprosesser. I forskningsprosjektet «Det er lærer du skal bli …» (USN) har hun publisert flere artikler om tematikken kroppslig kunnskap. Hun er leder for Utdanningsdirektoratets nasjonale evalueringsprosjekt: Evaluering av fagfornyelsen i praktiske og estetiske fag, og deltar i forskningsprosjektet Learning with Land, der hun sammen med forskere og kunstnere fra USA, Australia, Skandinavia og Canada undersøker urbefolkningens kroppslige kunnskap om utvalgte steder.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform