Tove Steen-Olsen

Tove Steen-Olsen

Tove Steen-Olsen er førsteamanuensis ved Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for lærer- og tolkeutdanning, hvor hun de siste fem årene har ledet forsknings- og utviklingsarbeidet. Steen-Olsen har doktorgrad i pedagogikk og har ledet og deltatt i flere tverrfaglige forsknings- og utviklingsprosjekter. Hennes forskningsarbeider har i hovedsak dreid seg om utdanningsforskning med fokus på læring, motivasjon og mestring, og om kulturforståelse, samspill og kompetanse. Steen-Olsen har publisert forskningsrapporter, bøker og artikler.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform