Tove Gulbrandsen

Tove Gulbrandsen

Omtale
Tove Gulbrandsen er førstelektor og studieleder ved Høgskolen i Østfold, Avdeling for sykepleie- og helsevitenskap. Hun er utdannet intensivsykepleier og har master i klinisk sykepleievitenskap fra Høgskolen i Oslo. Gulbrandsen har undervist intensivstudenter i årevis og har mange års klinisk praksis fra kirurgisk avdeling, akuttmottak og intensivavdeling.
Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1