Tove Gulbrandsen

Tove Gulbrandsen

Tove Gulbrandsen er førstelektor ved Høgskolen i Østfold, Avdeling for helse og velferd, der hun i mange år har vært tilknyttet videreutdanningen i intensivsykepleie. Hun er utdannet intensivsykepleier og har mastergrad i klinisk sykepleievitenskap fra Høgskolen i Oslo. Gulbrandsen har undervist intensivstudenter i årevis og har mange års klinisk erfaring fra kirurgisk avdeling, akuttmottak og intensivavdeling.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Type
Språk/målform