Tormod Øia
© NOVA

Tormod Øia

Tormod Øia er sosiolog, dr.philos., og forsker på NOVA. Han har i en årrekke forsket på ungdom, rusproblematikk og ungdomskulturer og har skrevet en rekke bøker og artikler på feltet.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Språk/målform