Torkild Vinther

Torkild Vinther

Torkild Vinther cand. scient.adm., har jobbet med forskningspolitikk i over 25 år og har vært sekretariatsleder for Granskingsutvalget (Nasjonalt utvalg for gransking av redelighet i forskning) siden opprettelsen i 2007. Han har blant annet skrevet artikler om plagiering og annen form for vitenskapelig uredelighet. Vinther har vært aktiv i internasjonalt samarbeid om fremme av god vitenskapelig praksis og håndtering av vitenskapelig uredelighet, og er nestleder av The European Network of Research Integrity Offices (ENRIO).

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2