Torill Moen

Torill Moen

Torill Moen er dr.polit. og professor i spesialpedagogikk ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) i Trondheim. Sammen med Trond Lekang, Nord Universitet, utga hun i 2021 antologien Tilpasset opplæring og tidlig innsats i ordinær undervisning og i spesialundervisning. Forskningen er ellers sentrert rundt det spesialpedagogiske praksisfeltet i skoler og pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT). Gjennom flere år har hun bidratt til kunnskapsproduksjon ved å beskrive og analysere hvordan lærere, spesialpedagoger og PP-rådgivere erfarer og opplever ulike pedagogiske og spesialpedagogiske problemstillinger. Forfatteren har publisert flere nasjonale og internasjonale tidsskriftpublikasjoner som omhandler dette.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4

Område og fag
Type
Språk/målform