Toril Risberg
© Høgskolen i Bodø

Toril Risberg

Omtale

Toril Risberg, førstelektor, utdannet cand.philol. (1979) med hovedfag i pedagogikk fra Universitetet i Trondheim. Hun har bred erfaring fra undervisning, planutvikling og ledelse av lærerutdanningenes grunn- og videreutdanningstilbud ved flere høgskoler, og hun har også arbeidet i grunnskole og ved pedagogisk-psykologisk distriktskontor. Hun er nå tilknyttet masterprogrammet i tilpasset opplæring ved Høgskolen i Bodø og har ledet delprosjektet «Best Practice» i forskningsprosjektet «Praksisrettet veiledning i grunnopplæringen (PVG)».

Titler i salg

Listen er tom