Toril Johanne Knutshaug

Toril Johanne Knutshaug

Toril Johanne Knutshaug har jobbet med velferdsteknologi siden 2009. Blant annet i et EU prosjekt; Co-Living, hvor målsettingen var å utvikle løsninger som kunne bidra til at eldre kunne leve selvstendige liv og holde seg friskere lenger. Hun har også jobbet som prosjektleder ved Velferdsteknologiprosjektet ved NTNU, hvor målet har vært å ta velferdsteknologi inn i utdanningen av helsepersonell og å se på det viktige samspillet mellom alle innvolverte parter når velferdsteknologi skal implemeteres. Knutshaug er emneansvarlig ved sykepleierutdanningen innen helsefremmende og forebyggende sykepleie, og har 19 års erfaring som utøvende sykepleier i kommune- og spesialisthelsetjeneste.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform