Torgeir Bruun Wyller

Torgeir Bruun Wyller

Torgeir Bruun Wyller er dr.med. og spesialist i indremedisin og geriatri.
Han har arbeidet ved Aker universitetssykehus og ved Sørlandet Sykehus i Kristiansand. I tillegg har han arbeidet som allmennlege, som fengselslege og som lege ved Conrad Svendsen Senter, en spesialinstitusjon for multifunksjonshemmede døve. Wyller er i dag professor i geriatri ved Universitetet i Oslo og overlege ved Ullevål universitetssykehus.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform