Tor Korneliussen

Tor Korneliussen

Tor Korneliussen er professor i markedsføring ved Handelshøgskolen i Bodø, Universitetet i Nordland. Han er utdannet siviløkonom ved Bedriftsøkonomisk Institutt og har en MBA fra University of Wisconsin-Madison. Korneliussen har høyere avdelingsstudium ved Norges Handelshøyskole og graden dr. oecon fra Handelshøgskolen i Bodø. Korneliussen har blant annet arbeidet i norsk fiskeindustri, for Norges Eksportråd i Frankrike, og for FAO i Malaysia. Han underviser i markedsforskning og internasjonal markedsføring. Korneliussen har publisert i en rekke faglige tidsskrifter, som for eksempel Industrial Marketing Management, International Journal of Advertising, Journal of Business Research, Journal of Marketing Communication og Journal of Global Marketing. Hans interesser er turisters informasjonssøk, produkter og produktpersepsjon.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform