Tor Espen Hagen

Tor Espen Hagen

Tor Espen Hagen har sivilingeniørgrad fra Norges Tekniske Høgskole, fakultet for fysikk og matematikk. Han er nå ansatt som lektor i realfag ved Lillestrøm videregående skole. Hagen er blant annet opptatt av variasjon i undervisningen og
oppgaver hvor elevene kan utvikle forskjellige metoder og angrepsvinkler for å øke sin forståelse for matematikkfaget.

Titler i salg

Viser 1 - 4 av 4