Tor Arne Wølner

Tor Arne Wølner

Tor Arne Wølner er førstelektor ved Høgskolen i Sørøst-Norge, Institutt for pedagogikk, Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap. Arbeidsområder er:

  • Studium IAT(Interaktive tavler i undervisningen)
  • Pedagogikk med hovedvekt på klasseledelse og dialogen i klasserommet med IAT.
  • Lese og skriveopplæring med bruk av digitale medier
  • IAT og IKT i grunnskolelærerutdanningen 5. – 10.
  • IKT i læring
Wølner var også forsker og prosjektleder i det nordiske prosjektet Nordic Smart Board Project fra 2010 – 2011, og er norsk prosjektleder for EU-prosjektet GNU(Grenseoverskridende Nordisk Undervisning) fra 2011–2014. Forfatteren har utgitt flere bøker og artikler.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Språk/målform