Tonny Stenheim

Tonny Stenheim

Tonny Stenheim har en ph.d. i regnskapsteori fra Handelshøiskolen i København, en master i regnskap og revisjon fra Norges Handelshøyskole og han er cand.merc. med hovedfag i bedriftsøkonomisk analyse fra Høgskolen i Buskerud. Han er tilsatt som førsteamanuensis i regnskap ved Handelshøyskolen BI hvor han foreleser i regnskap og revisjon. I tillegg har han en bistilling ved Høgskolen i Sørøst-Norge og er sekretær for regnskapslovutvalget oppnevnt 2014.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform