Tonny Stenheim

Tonny Stenheim

Tonny Stenheim er professor i bedriftsøkonomisk analyse ved USN Handelshøyskolen ved Universitetet i Sørøst-Norge, der han er faglig ansvarlig for masterprogrammet i økonomi og ledelse. Han har master i regnskap og revisjon fra Norges Handelshøyskole (NHH), er cand.mag og cand.merc med hovedfag i bedriftsøkonomisk analyse fra Høgskolen i Buskerud (nå Universitetet i Sørøst-Norge) og har en ph.d i regnskapsteori fra Handelshøjskolen i København (CBS). Han var sekretær for Regnskapslovutvalget som ble nedsatt av regjeringen i 2014, og han har vært involvert i det etterfølgende departementale arbeidet med endringer av regnskapsloven. Stenheim har publisert en rekke artikler innen finansregnskap og økonomistyring og har skrevet fag- og lærebøker innen regnskapsrett og regnskapsteori.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3