Tonje Hilde Giæver

Tonje Hilde Giæver

Tonje Hilde Giæver er førstelektor i digital kompetanse ved OsloMet – storbyuniversitetet, fakultet for lærerutdanning og internasjonale studier. Hun har lang erfaring i undervisning innen profesjonsfaglig digital kompetanse i lærerutdanningen og i etter- og videreutdanningssatsinger som Desentralisert kompetanseutvikling og Kompetanse for kvalitet. Hun har deltatt i og ledet flere forsknings- og utviklingsprosjekter innen fagområdet. Hun har publikasjoner nasjonalt og internasjonalt innen fagfeltet blant annet knyttet til bruk av digitale verktøy og tjenester til støtte for læring i skolen og i lærerutdanningen, utvikling av lærerstudenters profesjonsfaglige digitale kompetanse og digitalisering i skolen.

Titler i salg

Viser 1 - 3 av 3

Område og fag
Språk/målform