Tone Rokseth

Tone Rokseth

Tone Rokseth er kvalitetsleder i pleie- og omsorgstjenesten i Bærum kommune. Hun er utdannet sykepleier med videreutdanning i sykepleievitenskap og har tilleggsutdanning som kvalitetsleder fra Teknologisk institutt. Rokseth har lang erfaring som sykepleier, avdelingsleder og tjenesteleder. Hun har vært kvalitetsrådgiver med hovedansvarsområdene kontraktsoppfølging og standardisering av arbeidsprosesser i både Asker og Bærum kommune. Hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus, helseavdelingen, har hun jobbet som rådgiver med ansvar for innføring av St.meld. nr. 25 (2005–2006) – den såkalte omsorgsmeldingen. Rokseth har undervisningserfaring med særlig fokus på områder innen kvalitetsutvikling og internkontroll i helse- og omsorgstjenestene.

Titler i salg

Listen er tom