Tone Larssen

Tone Larssen

Tone Larssen er synspedagog og har en ph.d. i spesialpedagogikk fra Universitetet i Oslo. Hun har arbeidet som lærer, synspedagog og seniorrådgiver ved Huseby offentlige skole for blinde fra 1969, som etterhvert ble til Huseby utdanningssenter, Huseby kompetansesenter og Statped, fram til hun ble pensjonist i 2019.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform