Tone Elin Mekki

Tone Elin Mekki

Tone Elin Mekki er førstelektor og daglig leder ved Senter for omsorgsforskning vest, Høgskulen på Vestlandet.

Hun er utdannet sykepleier og veileder, har mellomfag i pedagogikk og embetseksamen i sykepleievitenskap. Mekki har mange års erfaring som underviser og faglig veileder. Hun er kjent for sitt politiske og faglige engasjement for sykepleietjenesten og har blant annet ledet arbeidet med Rammeplan og forskrift for 3-årig sykepleierutdanning (2000). Mekki har publisert en rekke artikler om sykepleierutdanning i nasjonale og internasjonale tidsskrifter.

Titler i salg

Listen er tom