Tomas Moe Skjølsvold

Tomas Moe Skjølsvold

Tomas Moe Skjølsvold har ph.d. i tverrfaglige kulturstudier fra Institutt for tverrfaglige kulturstudier ved NTNU. Han arbeider nå som postdoktor samme sted, hvor han er tilknyttet flere forskningsprosjekter som opererer i skjæringspunktet mellom klimavitenskap, politikk, innovasjon og implementering av ny fornybar energi.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform