Tomas Englund

Tomas Englund

Thomas Englund er seniorprofessor i pedagogik vid Örebro universitet, tidigare professor vid Lärarhögskolan i Stockholm och Uppsala universitet. Han bedriver forskning inom läroplanteori, didaktik och pedagogisk filosofi utifrån utbildning som medborgelig rättighet och deliberation. Englund har redigerat flera antologier baserade på forskningsprosjekt utgivna av Daidalos och publicderad sig i Journal of Curriculum Studies, Studies in Higher Education, Journal of Education Policy,och är redaktör för Utbildning & Demokrati.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform