Tom Rosendahl

Tom Rosendahl

Omtale
Tom Rosendahlhar hovedfag i markedsføring fra Høgskolen i Buskerud og er dr.philos. fra Handelshögskolan i Göteborg. Han er nå førsteamanuensis i markedskommunikasjon ved Handelshøyskolen BI, Institutt for ledelse og organisasjon. Rosendahl har allsidig praksis fra markedsføringsvirksomhet, og han har utgitt flere lærebøker i markedsføring og kommunikasjon samt publisert en rekke vitenskapelige artikler.
Titler i salg

Listen er tom