Tom Andersen Kjær

Tom Andersen Kjær

Tom Andersen Kjær er teolog og har siden 1996 vært ansatt som sykehusprest ved Herlev hospital. Kjær har et samarbeid med Kari Martinsen om å «tenke med» Løgstrup inn mot hverdagen i helsevesenet. Han har ofte undervist helsepersonell i samtalens kunst i Norge, Sverige og Danmark, og han har bidratt med artikler om sorg i en rekke antologier.

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2

Område og fag
Språk/målform