Tine Ustad Figenschou

Tine Ustad Figenschou

Tine Ustad Figenschou er professor i journalistikk ved OsloMet - storbyuniversitetet. Hun har publisert og forsket på mediedekning av kriser og konflikt i nasjonale og internasjonale medier. Figenschou har publisert bredt i internasjonale tidsskrifter som Journalism, Journalism Studies, International Journal of Press/Politics og Media, Culture & Society. Hun er også forfatter av boka AlJazeera and the global news landscape: The South is talking back (New York: Routledge, 2013).

Titler i salg

Viser 1 - 2 av 2