Thomas Krogh

Thomas Krogh

Thomas Krogh (f. 1946) er professor emeritus ved Institutt for filosofi, idé- og kunsthistorie og klassiske språk (IFIKK), Universitetet i Oslo, der han har vært ansatt ved idéhistorie siden 1991. Han tok doktorgraden på en avhandling om Kant i 1983. Produksjonen hans omfatter bøker og artikler om Frankfurterskolen, teknologifilosofi, tidsteori og historisk metodelære samt ulike tema fra moderne politisk idéhistorie.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform