Thomas Horn
© Sturlason/Schjødt

Thomas Horn

Thomas Horn har vært advokat i Advokatfirmaet Schjødt siden 2001, og har møterett for Høyesterett. Han har jobbet mye med menneskerettigheter, både som advokat og i akademia. Horn har doktorgrad om isolasjon i varetekt, og har skrevet vitenskapelige publikasjoner om fengsling og isolasjon som har påvirket rettsutviklingen på området. Han har også hatt en rekke verv, blant
annet i Det nasjonale politiarresttilsynet og i Advokatforeningens menneskerettsutvalg.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform