Thomas Hoholm
© Foto: Jarle Matti Alvheim

Thomas Hoholm

Thomas Hoholm er førsteamanuensis ved Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, Handelshøyskolen BI. Han har utdanning fra Universitetet i Oslo og Lancaster University med fordypning i sosiologi og organisasjonsteori. Han skrev sin doktorgradsavhandling om organisering av innovasjonsprosesser i matindustrien (2009), og en revidert utgave ble publisert av Palgrave i 2011. Hoholms forskning dreier seg i stor grad om organiseringsprosesser relatert til innovasjon, kunnskap, læring, makt og koordinering, særlig i interorganisatoriske og tverrfaglige settinger. For tiden er han involvert i en rekke studier av innovasjon og endring i helsesektoren, sammen med forskere fra blant annet BI, Universitetet i Oslo og Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo.

Titler i salg

Viser 1 - 1 av 1

Område og fag
Språk/målform
  • Håndbok i helseinnovasjon av Margunn Aanestad, Morten H. Abrahamsen, Gilbert Kofi Adarkwah, Frida Almqvist, Betina Riis Asplin, Lene Berge Holm, Zhipeng Duan, Thiago Freitas, Miria Grisot, Thomas Hoholm, Maria Grazyna Hviding, Alexander Moltubakk Kempton, Kari Kværner, Bjørn Erik Mørk, Felicia Nilson, Per Ingvar Olsen, Keith Peavy, Susanna Pinnock, Shivani Prakash, Jonathan Romm, Trust Saidi, Jon Bingen Sande, Tone Breines Simonsen, Anna Stepanova, Linn Støme, Marie Louise Juul Søndergaard, Polyxeni Vassilakopoulou og Josina Vink (Heftet)

    Håndbok i helseinnovasjon

    Forskningsbaserte råd og verktøy for å forme fremtidens helsetjeneste

    Språk/målform Bokmål Utgivelsesår 2023 ISBN 9788202796440 Heftet Akademisk